Eskilstuna Biodlareförening – Vi gillar bin

VÄLKOMMEN!
Vi är fler än hundra biodlare verksamma inom Eskilstuna kommun. De flesta av oss är typiska hobbybiodlare med två till tio bisamhällen uppställda på den egna tomten, vid sommarstugan, eller i någon närbelägen skogsbacke.

Eskilstuna Biodlareförenings främsta syfte är att främja biodlingen, och rekrytera nya biodlare. Vi samlas regelbundet till möten, arrangerar studiecirklar och tematräffar för att diskutera vår hobby.

Vill du veta mer om biodling? https://eskilstunabf.biodlarna.se/ny-biodlare/

foto Inger K 2023.03.23
foto Inger K 2023.03.23
Foto: Sören Flodkvist