Avgifter

Nya medlemmar registrerar sig på www.biodlarna.se

Årsavgift 540 kr betalas till SBR, Pg. 86 85-0,

Familjemedlemsavgift 100 Kr. Betalas direkt till SBR, pg. 86 85-0