Bihälsa & Biskötsel

Bitillsyningsmän är:

Kenth Lang          kentlang.kl69@gmail.com      070 526 00 89

Rolf Svensson      abfroffe@hotmail.com            070 292 12 30

 

  Här finns mer information om  BI-hälsa   

 Här läser du om Jordbruksverkets regler för Biskötsel

 Anmäl  uppställningsplats för dina bikupor till Länstyrelsen