Övriga funktionärer

Övriga funktionärer

Revisorer
Rolf Svensson
Sylvia Ljung
ersättare
Simon Hultman

Valberedning
Elin Lindahl sammankalland
Simon Hultman
Göran Berg
Jennie Wiederholm

Bitillsyningsmän & Bihälsa
Fors, Kloster, Torshälla, Hällby, Tumbo, Råby-Rekarneoch Kafjärdens församlingar
Rolf Svensson
070-292 12 30
abfroffe@hotmail.com

Västra Rekarne,Näshulta, Husby-Rekarne, Stenkvista & Ärla
Kenth Lang
tfn 016-600 89         mobil 070-526 00 89

Rolf Svensson och Kenth Lang ersätter varandra vid behov

Honungsbedömning
Torbjörn Johansson
Gunilla Karlsson-Pyk
Jenny Wiederholm
Malin Schedwin Sammankallande
Christer Eriksson
Arne Holmberg

Drottningodlare
Gheorghe Calistru
Åkerby 2
635 09 Eskilstuna
tfn 016-35 61 85        mobil 076-645 39 44
gheorghe_calistru@yahoo.se

Avelsansvarig
Arne Holmberg
070 398 42 77
mariearneh@gmail.com

Webbansvarig

Bengt Ståhl
bengt.stahl@bahnhof.se