Vår historia – mer än 100år

Eskilstuna biodlarförening bildades 1918 och 2018 hade vi 100 års jubileum.

Jubileumsskrift

Eskilstuna biodlare 100år 2018