AKTIVITETER 2023

 7  februari      Besök på Det gamla tryckeriet
4   april            Nybörjarkurs startar
24 april            Vårmöte  Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
15 juni             Sommarmöte
17 juli              Sommarmöte
19 augusti       Sommarmöte och honungens dag
27 september  Höstmöte
21 november   Årsmöte

Under sommaren kommer vi att sköta om en bikupa i Rothoffsparken