MILJÖ

Miljöpris 2004
Vår förening fick 2004 Eskilstuna Kommuns Miljöpris för föreningar. Priset delades ut 5/6 2014 av Miljökommunalrådet Benny Karlsson. Nästan hela styrelsen var där för att ta emot priset. Vi fick 10 000 kr för ”föredömliga insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen…” Vi är naturligtvis jätteglada och stolta för priset och hoppas kunna använda pengarna till något bra.

Motivering: ”Biodlingen är en ofta förbisedd hörnsten i de ekologiska systemen i natur- och kulturlandskapet. Binas pollinering har stor betydelse för odlingar och den biologiska mångfalden. Eskilstuna Biodlarförening är en ideell förening med främst hobbybiodlare. Syftet är att främja biodlingen och rekrytera nya biodlare, vilket sker aktivt genom möten, studiecirklar och tematräffar. Föreningen vänder sig också med information till skolelever. Vid fältstationen Rördrommen har föreningen byggt Sörfjärdens Kunskapskupa, som direkt och påtagligt demonstrerar hur det fascinerande bisamhället fungerar. Eskilstuna kommun vill med Miljöpriset uppmärksamma de fina miljöinsatser som görs inom Eskilstuna Biodlarförening och uppmuntra till ett fortsatt stort engagemang.”